KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
İLKOKUL

1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında eğitim hayatına “Merhaba” diyen “29 Mayıs Bornova Koleji'nde işini seven, ciddiye alan, bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip eden okulumuzda amacımız öğrencilerimizi eğitim hayatlarına mutlu ve sağlıklı bir şekilde başlatmaktır.

Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi derslerinin yanı sıra Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama, Bilgisayar, Satranç, Halk Oyunları gibi branş dersleri verilmektedir.

İlkokulumuz bünyesinde görev yapan tüm sınıf öğretmenlerimiz Eğitim Fakültesi mezunudur. Branş derslerimizde de yine konusunda deneyimli öğretmenlerimiz görev almaktadır. Rehberlik servisimiz, öğrencilerimize psikolojik destek verirken mesleki rehberliğe de geniş yer vermektedir. Yalnızca öğrencilere değil, değerli velilerimize de gerektiği zamanlarda rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.

7 gün 24 saat güvenlik görevlisinin bulunduğu okulumuz, 100’ün üzerinde güvenlik kamerası ile takip edilmektedir. Öğrencimizi, velimizin dışında birisi alacaksa velimiz önceden kuruma öğrenciyi teslim alacak kişi hakkında gerekli bilgileri(adı, yakınlık derecesi gibi) vermektedir. Aksi takdirde yakınlık derecesi ne olursa olsun öğrencimiz hiç kimseye teslim edilmemektedir.

29 Mayıs Bornova Koleji günden güne büyüyen, eğitim kalitesi ve başarılarıyla adından söz ettiren büyük bir ailedir. Ailemize katılan öğrencilerimizin başarılı olması eğitimin yükselen yıldızı 29 Mayıs Bornova Koleji’nde tesadüf değildir.

TÜRKÇE DERSİMİZ

Temel amacımız, öğrencilerimizin, anadilini kuralları ile kullanma bilincine ulaşmış, duygu ve düşüncelerini tam olarak anlatabilen, okuduğunu yorumlayabilen, sorgulayabilen, sanata duyarlı, üretebilen, estetik zevki gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Dil, arkasında kültürü getirir. Türkçe ile de kendi kültürümüze daha bir bağlanırız.

Her çocuk kendisini farklı yollarla ifade eder. Önemli olan onlara bu fırsatı sunmaktır. Bizler derslerimizde çocuklarımızın farklılıklarını göz önüne alıyoruz. Kimi çocuk kendisini şiir ile ifade eder, kimi kompozisyon yazar, kimi ise dinleyerek öğrenir. Bizler derslerimizi çok yönlü işleyerek farklı duyu organlarına hitap ediyoruz. Görsel materyallerden, teknolojiden yararlanarak çocukların aktif şekilde derslere katılmasını sağlıyoruz.

Derslerimizde yapılan etkinlikler, farklı zeka alanlarına hitap ederek planlanır. Böylece her çocuk kendi zeka alanına uygun öğrenme fırsatını yakalar. İlimizde yapılan kültür-sanat etkinlikleri  öğretmenlerimiz tarafından takip edilir. Çocuklarımızın seviyelerine uygun olan aktiviteler seçilerek öğrenci katılımı sağlanır. Böylece disiplinler arası yaklaşım ile dersler arasında bağlantı kurulur. Teoride öğrenilenler gerçek hayata aktarılır.

MATEMATİK DERSİMİZ

Matematik genel olarak öğrencilerin başarısız olmaktan korktuğu olumsuz tutum geliştirdiği ders olarak bilinir. Bizim öncelikli amacımız bu tabuyu yıkmak, öğrencilerimizin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini ve  matematiği sevmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimizin matematiği ezberlemelerini değil anlamalarını sağlamak için derslerimizde somut materyallerden yararlanmaktayız. Matematik öğrenimi adım adım gerçekleşir. Bu yüzden basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru  ilerleriz. Öğrencilerimize matematiği eğlenceli bir hale getirmek için şarkı ve oyunlardan yararlanırız. Öğrenmenin kalıcılığını sağlamak için en iyi yol yaparak yaşayarak öğrenmedir. Bu yüzden etkinliklerimiz çoğunlukla öğrencilerimiz tarafından uygulamalı olarak sürdürülür. Bu uygulamalar işbirliği içerisinde gerçekleştirilir. Amacımız öğrencilerimizin yaşamımızın her alanındaki karşımıza çıkan matematiği keşfetmelerini sağlamaktır. Bu yüzden matematik, öğrencilerimiz için sadece ders ortamı ile sınırlı kalmaz.

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİMİZ (3. ve 4.SINIF)

Ülkemizde ailenin niteliğinde, toplumsal dokuda, tüketim anlayışında, insan haklarında, bilim ve teknolojide önemli gelişmeler gözlenmektedir. Doğal olarak, bu hareketliliklerin eğitim sistemine yansıtılması gerekmektedir. Fen ve Teknoloji dersinin dayandığı ilkeler; yapılandırmacılık, tematiklik, aktiflik ve öğrenci merkezliliktir.

Eğitimdeki temel amaç mevcut bilginin doğrudan aktarılması değil bilgiye ulaşma yollarını öğrencilerimize öğretmektir. Buradan hareketle Fen ve Teknoloji dersi, öğrencilere karşılaştıkları yeni durumlara çözüm üretme aşamasında, bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına rehber olmaktadır.

Derslerimizde çeşitli yöntem ve teknikler uygulanarak farklı zeka alanlarına hitap edilerek öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine önem verilmektedir. Derslerde deneyler yapılarak öğrenmekte olduğu kavramların değişik özelliklerini de keşfetmiş olur. Öğrenmiş olduğu kavramlarla ilgili araştırma yapması sağlanır ayrıca yapılan etkinliklerle konuyu derinlemesine öğrenmesi sağlanır. Konuyla ilgili gidilmesi gereken yer varsa öğrenciler bir gezi programı düzenlenerek buralara götürülür. Bu sayede öğrenilenler hem kalıcı hale gelmekte hem de hayata aktarılabilmeleri sağlanmaktadır.

SOSYAL BİLGİLER DERSİMİZ

Amacımız, yakın ve uzak çevresindeki sorunlara duyarlı, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, problem çözen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca öğrencilerin sosyal bilgiler dersini  içselleştirmeleri ve yaşamlarına yansıtmaları beklenmektedir.. Bu nedenle sosyal bilgiler dersiyle, öğrencinin, topluma, çevreye ve insanlığa ilişkin tüm unsurlara yönelik olumlu tutumlara sahip olması amaçlanmaktadır.

Sosyal bilgiler dersinin öğretim aşamasında görsel ve işitsel tüm duyuları harekete geçirebilecek etkinliklere yer verilir. Drama, yaparak-yaşayarak öğrenme, gezi gibi yöntemler kullanılarak öğrenmenin kalıcılığı sağlanmaya çalışılır. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle çevre sorunlarına karşı öğrencilerde farkındalık kazandırılır.

HAYAT BİLGİSİ DERSİMİZ

Amacımız, topluma yararlı, insancıl niteliklere sahip, sorumluluğunu bilen bireyler yetiştirmektir.

Hayat bilgisi hayatın ta kendisidir. Bu nedenle konuların sadece sözel aktarımıyla öğrenme gerçekleşmez. Öğrenme gerçekleşti diyebilmemiz için öğrencinin öğrendiklerini gerçek hayata dökmesi gerekir.  Bu ders kapsamında drama etkinliklerine yer verilerek öğrencilerin kendilerini ifade etme becerileri  desteklenir.  Öğrencilerin evde yaptıkları  ön hazırlıklar derslerde öğretmen rehberliğinde genişletilir.  Bireysel ve grup çalışmaları sayesinde yaparak yaşayarak öğrenme gerçekleşir. Bu da  kazanımların kalıcı olmasını sağlar.

Biz 29 Mayıs Bornova Koleji eğiticileri olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sosyal yaşamda da başarılar göstermelerinden yanayız. Vicdani ve toplumsal değerlere sahip çocuklar yetiştirmeye ve bu amaçla çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaları için çalışıyoruz. Ancak bu  projelerin gönüllülük esasına bağlı olduğunu da vurguluyoruz.

YABANCI  DİL DERSLERİMİZ (İNGİLİZCE-ALMANCA)

İNGİLİZCE :

Yabancı dilin, çocuğumuzun zekasını geliştirmesi yanında, kendi kültürünü dünya kültürü ile özümleyip zenginleştirerek, dilinin sınırları ile dünyasının sınırlarını belirleme işlevi artık bilinen bir gerçektir. Yabancı dil öğreniminin ana dili geliştirdiği de bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Günümüz çocuklarının öğrenme sürecinde önem verdiği husus, yabancı dil öğrenmenin eğlenceli ve yaratıcı bir süreç olmasıdır.

Okulumuzda İngilizce öğretimi, eğlenceli ve dilin aktif bir şekilde kullanımına yönelik yaklaşım, yöntem ve teknikler ile yürütülmektedir. Okulumuzda İngilizce ders olmaktan çok, dünyaya açılan kapının anahtarı olarak görülmektedir. 29 Mayıs Bornova İlkokulu’nda öğrencilerimizin motivasyonu ve dil öğrenme sürecindeki gelişimlerinin değerlendirilmesi  son  derece önemlidir.

29 Mayıs Bornova İlkokulu’nda İngilizce eğitimi  öğrenci merkezli olup dört ayrı dil becerisini         (dinleme – okuma – yazma - konuşma)geliştirmeyi amaçlar ve dersler farklı öğrenme biçimleri (işitsel-görsel-kinestetik) olan öğrenciler göz önüne alınarak işlenir.

 

Anasınıfı- 1.sınıflar

Okulumuzda anasınıfında başlayan İngilizce eğitimimiz öğrencilerimizin birinci sınıfa başlamalarıyla birlikte hızla devam etmektedir. Yeni kayıt yaptıran, önceki yıllarda okulumuz anasınıfında eğitim almamış öğrencilerimiz göz önünde bulundurularak geçmiş yıllarda edinilen kazanımlarımız tekrar edilir.  Anasınıflarında İngilizce derslerimiz 9 saatten oluşmaktadır. 1.sınıflarda İngilizce derslerimiz; on saat ana ders, bir saat konuşma dersi olmak üzere toplamda  11 saatten oluşmaktadır. Çeşitli görsel materyaller, kelime kartları, şarkı ve videolarla desteklenen derslerimiz  öğrencilerin yaş grubu göz önüne alınarak eğlenceli hale  getirilir.

Konuşma  derslerimizde ise öğrenciler yabancı öğretmenleri eşliğinde hikayeler okur, kelime çalışmaları yapar ve öğrendikleri yabancı dili gündelik hayatlarında kullanmaya başlarlar.  Anasınıfından itibaren gönderilmeye  başlanan  veli mektupları 1. sınıflarda da gönderilmeye  devam edilir. Öğrencilerimizin öğrendiği  konu ve kelimeler aylık olarak velilerimize rapor edilir. Veli mektupları öğrencilerimizin ev içi çalışmalarını destekleme ve ebeveynlere bu çalışmalara yardımcı olabilme kolaylığını yaşatma amaçlıdır. Öğrencilerimizin ana dilde okuma ve yazmayı öğrenme süreçleri göz önünde bulundurularak, İngilizce okuma ve yazma çalışmaları ikinci dönem başlamakta olup, ilk dönem öğrendiğimiz konu ve kelimelerin genel bir tekrarı yapılmaktadır. Eğitim hayatına 29 Mayıs Bornova İlkokulunda başlamak bir ayrıcalıktır ve her  çocuk bu ayrıcalığı hak eder.

 

2.sınıflar

2. sınıflarda yabancı dil eğitimimiz sistemli ve yoğun bir  program  çerçevesinde oluşturulmuştur. Öğrencilerimize 2.sınıftan itibaren akademik düzeyde dil eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimizin 10 saat olan ana derslerinin yanında, 1 saat olan yardımcı derslerimizde 1. sınıfta başlayan konuşma derslerimiz devam  etmektedir. Ana derslerimiz tamamen öğrenci merkezli olup öğrencilerimizin  öğrenme  stilleri  ve  düzeyleri  saptanarak planlanır. Bu derslerimizde öğrencilerimizin 1.sınıfta kazandıkları İngilizce okuma-yazma becerileri geliştirilirken, İngilizceyi tamamen içselleştirmeleri sağlanır. Tüm derslerimizde dört temel beceriye yönelik (dinleme/ okuma/ yazma/ konuşma)  çalışmalar yapılmaktadır. Derslerimiz yaş gruplarına uygun olarak oldukça eğlenceli hale getirilmiştir. Ara dönemde kayıt yaptıran her öğrencimizin eksikleri belirlendikten sonra bireysel destek programlarıyla takviye edilir.

Sınıf içerisinde öğrencilerimiz düzenli quizlerle değerlendirilir ve eksikleri olan öğrencilere gerekli etüt ve birebir çalışmaları yapılır. Bu çalışmalarımız velilerimizle paylaşılarak veli-öğretmen işbirliği ile öğrencilerimiz en üst seviyeye ulaştırılır. 29 Mayıs Bornova Koleji ailesi, İngilizce öğretiminde öğrencilerine örnek bir model oluşturarak yabancı dil sevgisi aşılamayı ve eğlenirken öğretmeyi temel amaç edinmiştir.

 

3.sınıflar

Dil, doğal olarak doğuştan gelişen bir olgudur. Bu ilkeyi dikkate alarak okulumuzda İngilizce eğitim oranı oldukça yüksektir. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin hedefi, öncelikle çocukta dile yönelik ilginin uyandırılmasıdır. Oyunlarla birlikte verilen bu eğitim, çocuğun  kendi ana dili ve kültürünün dışında, başka dil ve kültürlerin varlığının farkına varmasını sağlayacaktır.

Biyolojik kaynaklı araştırmalar beynin erken yaşlarda çok hızlı geliştiğini kanıtlamışlardır. Bu süreç içerisinde alınan yabancı dil eğitiminin ana dil seviyesine daha çok yaklaştığını göstermektedir. 3. sınıflarda haftada 12 saat İngilizce dersi verilmektedir.  Ana derslerimiz 10 saat olmakla birlikte yabancı öğretmenimizle haftada 2 saat konuşma ve okumaya ağırlık vermekteyiz. İşlenen her konu çeşitli yabancı dil aktiviteleriyle eğlenceli  hale getirilmektedir.

Yaparak-yaşayarak öğrenme’ ilkesine dayanarak her konu bizzat öğrencilerimiz tarafından yapılan proje ödevleriyle taçlandırılır.

 

4.sınıflar

İngilizcenin tüm dünyada kullanılan en yaygın dil olması açısından, 29 Mayıs Bornova Koleji İngilizce eğitimine büyük önem  vermektedir. Bölümümüz, öğrencilerimizin İngilizceyi doğru  ve akıcı şekilde anlayıp kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Her çocuğun hedeflenen amaca ulaşmasına ve sahip olduğu potansiyeli kullanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çeşitli aktiviteler ve projelerle desteklenen dersler Avrupa dilleri ortak çerçeve programına uygun olarak dinleme, okuma, yazma, konuşma  becerilerinin  gelişimine önem verilerek işlenmektedir. Avrupa dilleri ortak çerçeve sınıflandırmasına göre A1 seviyesinde eğitim gören 4. Sınıf öğrencilerimiz, temel kalıpları ve kelimeleri kullanabilmekte, kısa metinleri okuyup, basit soruları cevaplayabilmekte ve yaşadığı yeri ve çevresindekileri tanıtıp, kartpostal ya da afiş hazırlayabilmektedir. 4. sınıflarda haftada 12 saat İngilizce dersi verilmektedir.  Ana derslerimiz 10 saat olmakla birlikte yabancı öğretmenimizle haftada 2 saat konuşma ve okumaya ağırlık vermekteyiz

  

Cambridge Young Learners Sınavları

İngilizce öğrenimi uzunca bir süreçtir ve çocuklarımızın bu serüvene küçük yaşta girmiş olması büyük bir şanstır. Bu süreçte, her seviyede ölçme değerlendirmenin yapılabilmesi de önemli bir ayrıcalıktır. Modern yöntemlerle eğlenceli bir şekilde öğrenilen İngilizce bilgisinin ölçme değerlendirmesinin de  modern, eğlenceli, stressiz olması gerekir. Cambridge ESOL bu hususa da önem vererek çocuklarımızın, her seviyeyi değerlendiren, “kilometre taşı” gibi sınavlarla, onları hem modern sınav tarzına alıştırmak, hem de “başarı başarıyı doğurur” ilkesine uygun olarak, onların hatalarını saptamayı değil başarıları değerlendirmeyi ve motivasyonlarını artırmayı hedefleyen sınav seçenekleri sunmaktadır. Sınav kapsamlıdır çünkü dil öğrenmeye ilişkin dört beceriyi (Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma) içerir. Young Learners Sınavları toplam 3 bölümden oluşur. Starters/ Movers/Flyers.

Young Learners sınavları, çocukların dil öğrenme serüveninin ilk adımlarıdır. Bu sınavlar İngilizce öğrenimini daha eğlenceli hale getirir ve  ilerlemeyi  destekler.  Erken bir yaştan itibaren, Cambridge English:Young Learners sınavları çocukları uygulamalı ve gerçek yaşama dayanan İngilizce dil becerileri konusunda desteklemektedir.

Cambridge Young Learners, temel eğitiminin ilk ve ikinci kademesindeki çocuklara yönelik eğlenceli, motive edici İngilizce dil sınavından oluşur. Yapılan sınavın amacı çocukların İngilizce seviyelerini geliştirmektir.

Cambridge Üniversitesi bünyesinde yer alan ve İngilizce eğitimine dünya genelinde bir standart getirmeyi amaçlayan sınavların ilk basamağı olan “Young Learners” okulumuzda 3. sınıflardan itibaren başlatılmaktadır. 3. sınıftan itibaren her sene sınavlara girerek İngilizce seviyelerini görme şansı elde etmektedirler. 29 Mayıs Bornova Koleji olarak her seviyeden öğrencilerimizi uluslararası Cambridge Dil  Sınavlarına girmeleri  yönünde de teşvik etmekte ve yoğun bir  çalışma  programı uygulayarak sınavlara hazırlamaktayız. Cambridge sınavları öğrencilere güvenilir ve denenmiş standartlara  uygun  olan bir sistemde İngilizce dil seviyelerini belgelendirme fırsatı tanımaktadır.

Bu sınavlar öğrencilerin ileriki yıllarda üniversitede önem taşıyacak olan ileri seviye sınavlara ve TOEFL sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır Bu sınavların ilk basamağı olan Young Learners sınavlarından Starters sınavı için üçüncü sınıf öğrencilerimiz, Movers sınavı için de dördüncü sınıflarımız sistemli  bir şekilde  hazırlanmaktadır.

 

ALMANCA:

29 Mayıs Bornova Koleji olarak Almanca öğreniminde telaffuza önem vermekteyiz. Amacımız dili sevdirmek ve dili doğru öğretmektir. Bu nedenle Almanca öğretimimiz Anasınıfından itibaren başlamaktadır.

Bununla birlikte 1. Sınıflarımız 2. dönem ile birlikte yazıya ve kitap çalışmalarına geçmektedirler. 

2. ve 3. Sınıflarda interaktif cd ile çalışmalar yapılmakta ve konu bazlı etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

4. sınıflarımızda öğrencilerimizin Almanca temeli tamamlanmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ve YAZILIM DERSİMİZ

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi sayesinde, bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilerimize kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanacaklarını öğretmektir. Teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği günümüzde öğrencilerimizi bilgisayar konusunda en iyi seviyeye getirmektir. Bunun yanında öğrencilerimizi erken yaşta bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenmiş, ileri sınıflarda ise bu becerisiyle akademik derslerini birleştirerek öğrenme görevlerinde teknolojiyi aktif ve verimli kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Anaokulunda interaktif eğitim cd’leri, eğitici oyunlar , Mspaint ve benzeri programlar kullanılarak bilgisayar öğretmeni eşliğinde dersler işlenmektedir.

1. sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz, teknolojik araçların hayatımızdaki yerini anlar, bilgisayarın da teknolojik bir araç olduğunu fark eder, bilgisayarı doğru ve sağlıklı kullanımına yönelik bilgileri edinir, fare kullanma becerisi kazanır, grafik programı kullanarak resim yapar, klavyeyi tanımaya başlayarak kelime işlemci programı kullanarak basit metinler yazar.

2 .sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz; bir önceki sene edindikleri bilgisayar okuryazarlık becerilerini geliştirilmekle beraber; teknolojik araçların hayatımızdaki yerini anlar, bilgisayarı doğru ve sağlıklı kullanımına yönelik bilgileri edinir, fare kullanma becerisi kazanır, grafik programı kullanarak resim yapar, kelime işlemci programı kullanarak basit metinler yazar. Ayrıca Powerpoint programında sunular hazırlamaya başlar.

3. sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz; bir önceki sene edindikleri bilgisayar okuryazarlık becerileri geliştirilmekle beraber; bunlara ek olarak arama motorlarını kullanarak internette araştırma yapma, iletişim için e-posta hesabını kullanma, grafik ile verilen bilgileri yorumlama, bir konuyla ilgili veri toplayıp bu verileri ortak özelliklerine göre gruplama, Powerpoint programını kullanma becerisi kazanırlar.

4. sınıfı tamamlayan öğrencilerimiz; bu basamak sonunda her öğrencinin bilgisayarı diğer derslerini destekleyici ve araştırmalarında kullanabilecekleri bir araç olarak kullanmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda disiplinler arası çalışmalara önem verilmektedir.

4. sınıfta öğrenciler; 1. 2. ve 3. sınıftan itibaren kullanıyor oldukları bilgisayarı tanımaya başlarlar. Bilgisayarın nasıl çalıştığını, bilgisayarı oluşturan donanım birimlerinin neler olduğunu öğrenirler. Bilgisayarda bir işlemin nasıl gerçekleştiğini yorumlayabilecek seviyeye gelirler. Bilgisayarla birlikte kullanılan diğer donanım birimlerini isimleri ve işlevleriyle öğrenirler. Daha önce de çalıştıkları kelime işlem programındaki becerilerini geliştirir, ayrıca masaüstü yayıncılık programlarını tanırlar ve kullanmaya başlarlar. interneti etkin biçimde kullanmayı öğrenir, arama motorlarını kullanarak internette araştırma yapma, e-posta yoluyla iletişimi geliştirirler. Ayrıca öğrencilerimiz bu basamakta sunum hazırlama ve veritabanı programlarını kullanırlar.

MÜZİK DERSİMİZ

Okulumuzda müzik dersi keşfetme-yaratma ve canlandırma temeline dayanan orff yaklaşımına göre verilmektedir. Bazen belli bir tema bazen de doğaçlamalar dersimizin seyrini değiştirebilir. Son aşamamız ise müziği uygulamadır. Orff çalgılarımızla, melodikalarımızla, bireysel enstrümanlarımızla uygulama aşamasına geçilir. Aynı zamanda öğrencilerimize cumartesi günleri ücretsiz ritim, piyano dersleri verilmektedir. Grup dinamiği içinde yer alan çocuklarımız konsantre olma, uyum sağlama v.b. özelliklerin yanında sosyal alanda da ömür boyu kendilerini ifade edebilecekleri bir dil öğrenmiş olacaklardır.

GÖRSEL SANATLAR DERSİMİZ

29 Mayıs Bornova İlkokulu; Görsel Sanatlar dersinde; anasınıfı, ilkokul   öğrencilerinin yaratıcı güçlerini ortaya koyarak, gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, tasarım ve imgelerini sanat eğitimi yoluyla ifade etmelerini hedefler. Öğrenciye geliştirme yetisi kazandırmak, yaratıcı, duyarlı, kendine güvenen, çevresini  inceleyen araştıran, ayıklayan gözle bakmasını bilen duygu ve sezgilerini ifade eden, yorumlayan, olumlu ilişkiler kuran, işbirliğine dayalı  öğrenme tekniklerini geliştiren ilkelere, sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirir.

“Çocuklar gördüklerini değil düşündüklerini çizerler.”

Görsel Sanatlar Ders Programı; öğrencilerin bulundukları yaş düzeyinden başlayarak bütün yaşamları boyunca temel bir kazanım olarak kendilerini ifade etme yollarını keşfetmeleri ve bunları kullanarak duygusal, bilişsel, kültürel ve toplumsal yönlerden donanımlı hâle gelmeleri; sağlıklı, dengeli kimlik oluşturmaları ve nitelikli alışkanlıklar edinmeleri için hazırlanmıştır.

Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin sanat eğitimi, OYUNLA başlar ve sanat eğitimiyle öğrenci, kendi becerilerini, eğilimlerini, yatkınlıklarını keşfetmesine imkân sağlar.

Görsel sanatlar eğitiminde temel ilke, bireysel farklılıkların gözetilmesidir.

Görsel Sanatlar Dersinde, bir öğrenci;

-         Kendini ifade eder.

-         İletişim kurar.

-         Üretici düşünce başlar.

-         Verilen konu üzerinde problemi çözer.

-         Nesneleri ve çevreyi tanır.

-         Görsel bilinci genişler.  

İlköğretimde sanat eğitiminin AMACI; Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmektir. Karmaşık bir ruh yapısına sahip olan insanın yetişme çağlarında, duygularını biçimlendirmesine katkıda bulunur. Kısaca bireyin kendini gerçekleştirmesine ve duygusal olarak özgürleşmesine olanak tanır.

Görsel sanatlar eğitimi, eğitimin her basamağında herkes için gereklidir. Nitelikli bir sanat eğitimi çağdaş dünyada var olma şartlarından biridir.

“Bir sanatı öğrenmenin en iyi yolu, görerek ve yaşayarak yapmaktır.”

BEDEN EĞİTİMİ DERSİMİZ

Öğrencilerimizin sporu yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak, aynı zamanda, spor yapmayı çağdaş yaşamın bir gereği olarak algılayan, mutlu, kendine güvenen çocuklar ve gençler yetiştirme hedefine ulaşmak üzere, alanında uzmanlaşmış eğitmenlerin denetiminde, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı, disiplinli, mücadele gücü yüksek, bireyler yetiştirmektir.

“Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin millî terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır” sözünü özümsemiş bir kurum olarak, ülkemizde sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla, ülkemizde spor sevgisini yaymaktır.

• Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,

• Kendi ayakları üstünde durabilen,

• Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen,

• Çalışkan ve sorumluluk sahibi,

• Başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da    olmayacağını bilen,

•  Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan,

• Kendisini ve hiç kimseyi küçük görmeyen

   yöneticiler, iş adamları ve donanımı yüksek, onurlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

• Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

• Sporun evrensel boyutları içerisinde, genç sporcularımızın bedensel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak,

• Bir takım oyunu öğrencilerimize öğreterek, öğrencilerimizin enerjilerini paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmelerini ve böylece birlikte üretken bir yapıya sahip olmalarını sağlamak,

Beden Eğitimi Ve Spor Dersimizin Kılık Kıyafet Kuralları

ANASINIFLARINDA: Beden Eğitimi ve Spor derslerinin olduğu günler eşofman giyilmesi, uygulamayı kolaylaştırmaktadır.

1,2,3,4. SINIFLAR: Beden Eğitimi ve Spor derslerinin olduğu gün okulun spor kıyafetleri ile okula gelerek ve tam gün spor kıyafetleri ile öğrenciler derslerine devam edecekler. Öğrencilerin yanlarında yedek atlet veya yedek okul kıyafetlerinin bulundurulması gerekmektedir. Kıyafetlerin karışmaması için;  okul kıyafetlerinin içine öğrencilerin adı ve soyadı işlenmelidir.

- Ders zili çaldığında öğretmenden önce; derslikte yerlerini alarak, ders için gerekli hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmeni beklerler.

-Anasınıfı,1,2,3. Sınıflar beden eğitimine sınıf öğretmeni sınıfını spor salonuna getirilerek beden eğitimi öğretmenine teslim eder. Ders bitiminde de beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini sınıflarına götürüp sınıf öğretmenlerine teslim eder.  

   -Ders öğretmeni derse girdikten sonra okul yönetimince belirlenen eşyalar dışında eşya vb. bulunduramazlar.

  -Derste cep telefonu, walkman, i-pod, vb. gibi araçlar kullanamazlar. Bu araçları yanlarında getirdiklerinde soyunma odasında kaybolması durumunda spor bölümü sorumlu değildir.

  -Ders sırasında sınıftan dışarıya çıkamazlar, zorunlu olarak çıkmaları gerektiğinde öğretmeninden izin alırlar.

  -Ders sırasında sınıfta hiçbir şey yiyemezler, içemezler ve sakız çiğneyemezler.

 - Beden eğitimi dersine gelirken takı (yüzük, küpe, kolye vb.) kullanılmamalıdır.

* Okul kıyafetlerinin içine öğrencilerin adı ve soyadı işlenmelidir.

Kayıp Eşya        

Öğrencilerimiz kendi eşya ve malzemelerini korumalı ve onlara sahip çıkmalıdır. Eşya ve malzemelere etiket yapıştırılması ya da permanant kalemle isim ve sınıf yazılması kaybolan eşyanın sahibine ulaşmasını kolaylaştırır. Kaybolan eşya ya da malzemeden spor bölümü sorumlu değildir. Ancak spor salonu içinde bulunan ve sahip çıkılmayan eşya 15 gün boyunca muhafaza edilir. Bu zaman süresi içerisinde alınmayan eşyalar için sorumluluk alınmaz.

Spor-Etkinlik

Öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alanda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla spor kulübümüz faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin sağlıklı birer birey olmaları için kas gelişimlerinin ve vücutlarının her bölümünün özelliklerinin farkına vararak onları doğru zamanda birbirleri ile koordineli bir biçimde kullanabilmelerini sağlamak da kulübümüzün amaçlarındandır.

Oyun alanlarının ve spor salonunun  kullanımı ile ilgili olarak nöbetçi öğretmenin yönlendirmelerine uyulur. Öğrencilerimiz  ders saatleri dışında spor araç gereçlerini kullanamazlar. Masa tenisini kendi raketleri ve kendi toplarını kullanmak şartıyla kullanabilirler.

SATRANÇ DERSİMİZ

Satranç öğrencilerimizde, pratik düşünme, sabır, disiplin, öz güven, saygı, planlama, ileri görüşlülük gibi bir çok yetinin gelişmesini sağlar. Amaç diğer derslerde olduğu gibi satranç yoluyla bireyin zihinsel ve duyuşsal çok yönlü gelişimine yardımcı olmaktır.

“Satranç ile Tanışıyorum” adlı masal anlatılır ve konuya dikkat çekilir. Satranç tahtasının ve taşlarının tanıtımı yapılır. Şarkılarla taşların dizilişi, hareketi ve değerleri öğretilir. Oyun kurma, şah çekme ve mat yapma konumları anlatılır ve öğretilir.

HALK OYUNLARI DERSİMİZ

Sporu ve sanatı içinde barındıran Türk halk oyunları geçmişten günümüze kültürümüzün örf ve adetlerimizin yaşatılmasını konusunda folklorün (halkbilimi) önemli yapı taşlarından biri olmuştur.

Bu ders ile öğrencinin bedenini tanıması ve doğru kullanması, duygularını bedensel olarak ifade edebilmesi, el-göz-ayak koordinasyonunun yanı sıra motorsal özelliklerinin geliştirilmesi ve iyi duruş alışkanlığı kazandırılması, insanda yaratılıştan var olan güzellik ve estetik duygusunu açığa çıkartarak estetik ritim duyularının geliştirilmesi hedeflenir. Ayrıca sene sonunda yapılan gösteriler ile sahne deneyimi sorumluluk bilinci ve özgüven kazandırılır. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİMİZ

Temel amacımız; 4. Sınıfta ilk kez bu dersle tanışan öğrencilerimizin, içinde yaşadıkları toplumun inanç ve kültürünü tanımalarını, bu kapsamda kutsal değerlerimizin ve motiflerimizin neler olduğunu öğrenmelerini sağlamaktır.

Derslerimizde yaptığımız çeşitli etkinlikler (oyun, bulmaca, drama v.b.) ile öğrencilerimizin bilgi ve davranışlarının uyumlu, beden, zihin, ruh ve duygu dünyalarının dengeli olması için azami hassasiyet gösterilmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatı kapsamında, öğrencilerimizin temel demokratik değerlerle donanmış, farklı fikir ve düşüncelere karşı hoşgörülü, milli ve ahlaki değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

DRAMA DERSİMİZ

Drama dersinde öğrencilere, kendilik kavramının gelişimi, kavram öğrenimi, iletişim becerilerinin kazanılması, duyusal deneyimlerin kazanılması gibi hedeflerle çocuğu psikolojik ve sosyal baskılardan kurutarak duygu ve düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatı vermesi, çocuğu tanımada yetişkine yardımcı olması sağlanır.

“Eğitimde drama, bir yaşam felsefesidir. İnsanın kendisini başkasının yerine koyarak çok yönlü gelişmesi, bireyin eğitim ve öğretimde aktif rol alması, kendini ifade edebilmesi, yaratıcı olması, yaşamı çok yönlü algılaması, araştırma istek ve duygusunun gelişmesi, bireyin eğitim ve öğrenme isteğini artırıcı bir eğitim yöntemidir.”

Ders, çocukların yaş gruplarına ve sınıflarına göre, basit çocuk oyunları ile başlayarak, zaman içerisinde tiyatral çalışmaların yer aldığı, sene sonunda bir gösteri ya da bir etkinlik ile sone erdiği süreci içerir.

Drama dersi, yarışma oyunları, grup oyunları, bireysel ifade gerektiren oyunlar, doğaçlama teknikleri ve topluca katılım gereken drama çalışmaları ile drama lideri olan öğretmenin sınıfın yapısına ve çocukların doğal atmosferine uygun şekilde dersi renklendirip, tiyatro yaparak oynadığı ve finalde bir değerlendirme aşaması ile, çocuklara farkındalık kazandırarak tamamlanan bir derstir.

Aynı zamanda, derslerde zaman zaman genel tiyatro bilgileri, iyi bir seyirci olabilme şartlarını, geleneksel Türk tiyatrosu ve çağdaş tiyatronun sentezinin yapıldığı teorik bilgiler aktarılmaktadır.

Drama Dersinde İçin İstenenler, Beklenenler:

Derste zaman zaman aksesuar, dekor ve kostüm kullanılmaktadır. Öğrenciler, kendi yaratıcılıklarını kullanarak, materyal gerektiğinde bunu, kendi çevresinden veya evinden sağlayabilmelidir. Materyal, dekor, kostüm ve aksesuar için, hiçbir kısıtlama olmadığı gibi (oyun çerçevesi içinde), herhangi bir üst sınır da yoktur.

 Drama odası olarak kullanılan alan, özel bir zemine sahip olduğu için halı kullanılmamaktadır. Dolayısıyla ayakkabılarını çıkardıktan sonra, ayakkabı niteliği taşımayan, oynamasına engel olmayan, aynı zamanda sıcak tutabilen patik, kalın çorap, pisi pisi vb. şeyler giymelidir. 

VELİBİLGİLENDİRME

Sene başında tanışma mektubu ile velilerimize kendimizi tanıtmaktayız. Her ünitenin tamamlanmasının ardından ünite sonu veli bilgilendirme mektupları ile öğrendiğimiz kelimeleri, yapıları ve cümle kalıplarını velilerimize iletmekteyiz. Yaptığımız portfolio çalışması ile de öğrendiklerimizi sergileme şansı bulmaktayız.

Öğretmenlerimiz her zaman destekleyici ve cesaretlendirici konumdadır. Böylece öğrencilerimiz öğretmenlerimiz  ile  İngilizceyi  eğlenerek  öğrenmenin zevkini yaşamaktadırlar.

Okula ilk başladıkları günün hafızalarında güzel bir yer etmesi için öğrencilerimize arkadaşları ile birlikte geçireceği bir ortam ve sınıf hazırlanır. Birbirleriyle tanışıp kaynaştıktan sonra en güzel maceraları o andan itibaren başlamaktadır. Başladıkları bu macerada öğrencilerimiz İngilizce faaliyetlerinin eğlenceli ve öğretici yönlerini keşfetmektedirler.

Sınıf kurallarını daha iyi öğrenmeleri ve pekiştirmeleri adına sınıftaki görseller ile öğrencilerimizin öğrenimleri kalıcı hale getirilir. Bu onlara sınıf kurallarını sürekli uygulama adına yol gösterir.

Öğrencilerimize öğretmenliğin nasıl kutsal bir meslek olduğunu göstermek adına onlara imkan verip bu duyguyu yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktayız. Öğrencilerimizin aktif olarak derse katılmaları ve özgüvenlerinin artmasını sağlamak için onları öğretmen veya asistan seçip eğlenerek öğrenmelerini  kolaylaştırmaktayız.

Oyun ve boyama aktivitelerimiz İngilizce öğrenimini kolaylaştırmakta ve dersin daha eğlenceli hale gelmesini sağlamaktadır. Bu tür farklı aktiviteler ile birlikte öğrencilerimiz öğrendiklerini bol  bol  pekiştirip öğrenmelerini  kalıcı hale getirmektedirler.

OYUNLAR VEAKTİVİTELERİMİZ

Eğlenerek öğretmeyi amaç edinen okulumuzda derslerimiz oyunlar ve aktivitelerle keyifli hale getirilir. Küçük yaş gruplarında görsel öğelerin kullanımına özen gösterilir.

Sınıf içerisinde belirli zaman aralıklarıyla aktivite değiştirerek dersi eğlenceli, öğrenmeyi kalıcı hale getirmek hedeflenir.

Çocuklarımızın yaş aralığı göz önünde bulundurularak hazırlanan oyun ve aktivitelerimiz ders içerisinde  belli zaman  aralıklarıyla değiştirilir.

PANOLARIMIZ

Yıl içerisinde her iki  dönem süresince  pano çalışmaları yapılır. Panolar 3 haftada bir düzenli olarak değiştirilip yeni panolar sergilenmektedir.

HAFTA SONU ETKİNLİKLERİ

Okulumuzda öğrencilerimiz için ücretsiz olarak akademik kültür sanat ve spor kurslarımız düzenlenmektedir. Kurslarımız en az 10 öğrencinin katılıyla açılabilmektedir. Kurs öğretmenine bilgi verilmeden 3 kez devamsızlık yapan öğrencimiz kursa devam edemez.

HABERLER ve ETKİNLİKLERİMİZDEN HABERDAR OLUN...