KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
OKULUMUZHAKKINDAREHBERLİK

 İzmir Bornova Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak amacımız; öğrencilerimizin yaşadıkları ve yaşayabilecekleri her türlü bilişsel, sosyal ve duygusal zorlantılarında önleyici faaliyetlerde bulunarak, gelişimlerini ilgi ve yetenekleri doğrultusunda takip ederek, psikolojik yönden sağlam, akademik yönden başarılı, öğrendiklerini hayata uygulayabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, özgüven sahibi bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.  


          Okulumuzun Rehberlik Hizmetlerini 4 ana başlıkta sınıflandırabiliriz:


          Önleyici Rehberlik, Öğrenci Tanıma - Teşhis ve Refere çalışmaları, Tedavi Destek Oturumları ve Mesleki Rehberlik.


          Önleyici Rehberlik; olabilecek muhtemel problemler ve bunlarla baş etme yolları ile ilgili veli seminerleri yapmak, bilgilendirme görüşmeleri düzenlemek, iletişim sorunları ve çözümleri ile ilgili çalışmalar yapmak gibi hizmetleri kapsamaktadır.


          Öğrenci tanıma - teşhis ve refere çalışmaları denildiğinde “Bireyi Tanıma Teknikleri”nden yararlanarak öğrenci hakkında detaylı bilgi edinme, varsa sorunu saptama öğrenciyi ya da aileyi sorunla ilgili merkeze refere etme etkinlikleri akla geliyor. Okulumuz rehberlik çalışmaları, bu basamakta öğretmenlerin birbirleriyle ve rehberlik servisiyle düzenli bir iletişim zinciri kurulmasını sağlayıp öğrenciyi ayrıntılarıyla gözlemleme yoluna gitmektedir.


          Tedavi destek oturumları adı altında topladığımız bu üçüncü basamak, ilgili kliniğe refere edilen öğrencinin gelişiminin izlenmesi ve uygulanan tedaviye destek özelliği taşıyan bireysel görüşme ortamlarının düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Bu çalışma, öğrencilerimizin aldıkları klinik tedavinin işbirliğine yardım etmektedir.


          Okulumuz rehberlik çalışmalarının dördüncü basamağı, mesleki rehberlik çalışmalarıdır. Mesleki rehberlik dediğimizde; alan seçimi , meslek ve üniversite tanıma, mesleğe yönelim çalışmaları akla gelebilir. Rehberlik servisimiz, bu çalışmalara özen göstererek önem vermektedir.


          Rehberlik servisimiz bu çalışmaları organize ederken veli-okul işbirliğini ön planda tutar. Bu işbirliği doğrultusunda toplantılar düzenler. Toplantılar; olağan akademik aktarım ve veli toplantıları şeklinde organize edilir.


          Rehberlik hizmetlerinin eğitimdeki öneminin kavranmaya başladığı günümüzde Özel Bornova Lisesi olarak bu bilince çoktan ulaşmış olduğumuz için gururluyuz


          Ergen gelişiminde yaşanan karmaşaların bireyi nasıl olumsuz sonuçlara taşıyacağını bildiğimizden öğretimin yanında özel sorunlarla ilgilenmenin gerekliliği bizi rehberlik çalışmalarına önem vermeye itti.


          Rehberlik servisimiz; her öğrencimizin kendini rahatlıkla ifade edebileceği sorunlarını çözüp rahatlayacağı ve hatta kendini tanıyarak başarısını arttıracağını ortamlar sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Akademik açıdan gencin ne istediğini bilmesi sosyalleşme süresince yapacağı hataların pozitif yanları eşliğinde içselleştirilmesi ve psikolojik durumunu dengeli bir noktaya oturtması hedefleri rehberlik çalışmalarımıza ışık tutmaktadır.


          Sınıf rehber öğretmenleri ve rehber uzman arasındaki koordinasyon eşliğinde her öğrencinin kendisine güvenen, otokontrol sahibi ve sorumluklarını bildiği için karar verme yetkisi taşıyan gençler haline gelmesi için uğraş veriyoruz. Ve ne istediğini bilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.  


 

DİSİPLİN ANLAYIŞIMIZ


              Disiplin denince önce bir yönetim biçimi akla gelir. Böyle yönetimlerde kişiler robotlaşır. Kimsenin düşüncesi önerisi ciddiye alınmaz. Onlar adına bazıları düşünür ve çoğunluğun buna uyması gerekir. Uymayanlarda sert biçimde cezalandırılır.


            Bizim disiplin anlayışımız ise uyumlu ve düzenli bir yaşam tarzının kurulmasını hedeflemektedir. Hayatın her alanında canlı ve cansız tüm varlıkların yaşamında belli bir düze belli bir disiplin vardır. Toplumların temel birimi olan aile sağlam bir disiplin üzerinde oturmaktadır Asırlardır devam eden gelenek ve görenekler herhangi bir baskı olmadan kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır Bu bir disiplindir.


            Okuldaki disiplin sözünden  karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir hoşgörü ortamı anlaşılmalıdır. Yetiştirdiğimiz kuşaklar hem toplumun genel kurallarına hem de devletimizin yasalarına ve var oluş ilkelerine uymalı. Bunlara bağlı olarak da okul kurallarına uymalıdırlar. Yasa ve yönetimler uygulanmak üzere yapılmıştır. Bunlar eksik veya eski olabilir. Çözüm olmamak değil, yenileşmesi geliştirilmesi için emek vermektir. Önemli olan yaratılan demokratik alanda herkesin düşüncelerini söylemesidir.


            Her kafadan bir sesin çıktığı öğretmenlerin sınıflarda ders yapamadığı, öğrencilerin hiçbir kuralı tanımadığı bir okulu kimsenin arzuladığını düşünmüyoruz.


            Amacımız küçüklerini sevip kollayan büyüklerini sayan toplumun gelenek görenek ve inançlarına saygılı yasa yönetmeliklerine uyan hukukun üstünlüğüne inanan kişisel özgürlüklerin başkalarının özgürlükleri ile sınırlı olduğunu bilen kuşaklar yetiştirmektedir.


            Rehberlik hizmetlerinin eğitimdeki öneminin kavranmaya başladığı günümüzde Özel Bornova Lisesi olarak bu bilince çoktan ulaşmış olduğumuz için gururluyuz


            Ergen gelişiminde yaşanan karmaşaların bireyi nasıl olumsuz sonuçlara taşıyacağını bildiğimizden öğretimin yanında özel sorunlarla ilgilenmenin gerekliliği bizi rehberlik çalışmalarına önem vermeye itti.


            Rehberlik servisimiz; her öğrencimizin kendini rahatlıkla ifade edebileceği sorunlarını çözüp rahatlayacağı ve hatta kendini tanıyarak başarısını arttıracağını ortamlar sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.Akademik açıdan gencin ne istediğini bilmesi sosyalleşme süresince yapacağı hataların pozitif yanları eşliğinde içselleştirilmesi ve psikolojik durumunu dengeli bir noktaya oturtması hedefleri rehberlik çalışmalarımıza ışık tutmaktadır.


            Sınıf rehber öğretmenleri ve rehber uzman arasındaki koordinasyon eşliğinde her öğrencinin kendisine güvenen, otokontrol sahibi ve sorumluklarını bildiği için karar verme yetkisi taşıyan gençler haline gelmesi için uğraş veriyoruz. Ve ne istediğini bilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.


 SACAYAĞI


              Bornova Koleji olarak öğrencilerimizin gelişimini izlemek, birinci görevimizdir. Bu izleyişin okul aile ve öğrenci işbirliğiyle eksiksiz olacağını düşündüğümüzden veli toplantılarına özellikle önem veriyoruz.


            Veli toplantılarımızda; akademik gelişimin adım adım takibi, bu anlamda gündeme gelen soruların çözümlenmesi ve öğrencinin ulaşabileceği en son noktaya getirilmesi ele aldığımız belli başlı konulardandır.


           Okulumuz her dönem içerisinde yaptığı “veli toplantısı” organizasyonları haricinde, her sınıf için ayrı toplantılar da düzenlemektedir. Bu toplantılara, o sınıfa dersi olan tüm branş öğretmenleri ve rehberlik servisi eksiksiz olarak katılmaktadır. Ve başarısızlık nedenleri detaylı bir şekilde görüşülüp önlemler alınır. Bu önlemler arasında veli talebi olduğu taktirde, ücretsiz hafta sonu kursları da olabilir.


           Bunun haricinde rehberlik servisi olarak velilerimiz ile birebir görüşmeler de düzenlenir. Sınıf rehber öğretmeni velilerle teke tek görüşerek öğrenciyi; aile içi yaşantısını, özel hayatı ve psikolojik yaşantısı açısından ele alır. Bunun devamında önleyici ve tedavi edici rehberlik çalışmaları düzenlenir.


           Kısacası, Bornova Koleji olarak eğitimin; öğrenci – veli – okul üçgeninden kurulu bir sacayağı işbirliğiyle yıkılmaz sonuçlar doğuracağı ilkesiyle hareket ediyoruz. 

HABERLER ve ETKİNLİKLERİMİZDEN HABERDAR OLUN...