KOMAŞ A.Ş. bir TÜRKİYE DİYANET VAKFI kuruluşudur.
OKULUMUZHAKKINDAEĞİTİM ANLAYIŞI

İnsan haklarının temel ilkelerinden biri de “eğitim hakkı” dır. Her bireyin eğitim hakkı vardır. 

Eğitim; insan kişiliğinin tam gelişmesi ve insan haklarıyla temel özgürlüklerine saygının güçlendirilmesi amacına yönelik olmalıdır. Biz çocuklarımızı yarınlara hazırlarken aklı ve bilimi kendimize rehber alıyoruz. Milli, çağdaş, laik ve demokratik ilke ve değerlere; iyilik, güzellik, doğruluk ve sorumluluk duygusu gibi erdemlere bağlıyız. Milli birlik ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutuyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi Türkiye Cumhuriyeti’nin milli ahlakını benimsemiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, yurduna yararlı insanlar olarak yetiştirmektir.


         Bornova Koleji ailesi olarak biz öğrencilerimizi çağdaş teknolojinin tüm olanaklarından yararlandırmayı; onların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz bireylerin kendilerine, ailelerine ve içinde yasadıkları topluma yararlı olacaklarına inanıyor, onların çağın insani bilincini taşıyacaklarını biliyoruz.


Nasıl Bir Eğitim?

   Eğitimde; 


*Ezberciliği değil, anlayıp uygulamayı; 

*Elemeyi değil, kişilik geliştirmeyi; 

*Zorlamayı değil, isteğe bağlılığı; 

*Korku ve otoriteyi değil, sevgi ve hoşgörüyü hedef alan bir anlayış ile karşınızdayız. Yeniliğimiz, sloganlaşmış sözler değil, bu sözlerin bizzat uygulamaya konulmasındandır. 


         Çocukları yarınlara hazırlarken; aklı ve bilimi kendimize rehber alıyoruz. Milli, Çağdaş, Laik ve Demokratik ilke ve değerlere; İyilik, Güzellik, Doğruluk ve Sorumluluk Duygusu gibi erdemlere bağlıyız. Milli Birlik ve Beraberliğimizi her şeyin üstünde tutuyoruz. 

        Sabırlı, kararlı ve ilkelere bağlı uzun bir çalışmanın sonunda, geleceğin teminatı olan Gençlerimizi; 

*Kendisine, Ailesine Ve Topluma Yabancılaşmamış;


 *Kişilikli ve bilinçli;


*Gerçekçi, araştırıcı, üretici ve yaratıcı;


*Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren;


*Kendisiyle ve başkalarıyla yarışan;   


*Eleştirici bir dimağ ve medeni bir cesaret sahibi olan


*Kendini ve milletini daima yüceltmeye çalısan, iyi bir vatandaş olgun bir dünya insanı olarak yetiştireceğiz. Bu konuda inançlıyız, kararlıyız. Öğrenci Merkezli Eğitim

          Aktif eğitim sistemini benimseyen okullarımızda öğretmenler öğrencilerin rehberi konumundadır. Derslerin türüne ve içeriğine göre öğrencilere yol gösteren öğretmenler, zümre olarak her hafta farklı öğretim modelleri belirleyen toplantılar yapmaktadır. Haftalık zümre toplantılarında dersin konusuna göre belirlenen bu öğretim modelleri ile öğrencilerin bu sistemin içinde yer aldıkları onlara öğretilmektedir. 


        Öğrencilerimiz belli bir disiplin içerisinde gerek okul ve sınıf gezileriyle gerekse uzman konukların konferanslarıyla bilgilendirilmekte bu sayede bilgiyi araştırarak ve görerek edinmektedirler.


Eğitimde Bilim Ve Teknolojiye Bakış 

         Okulumuzun fen bilimleri bölümü, deneyimli öğretmenleri ile yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın ilköğretim, lise ve üniversiteye hazırlık sürecinde yeterli fen eğitimi görmeleri için tüm olanakları ile yanınızdadır. 

        Fen Bilimleri bölümünde uygulanan modern eğitim faaliyet aşamaları su basamakları içermektedir. 

- Teorik fen dersleri; konuların iyi anlaşılabilmesi için video filmleri ve epidiaskop görüntü olanakları ile desteklenmektedir. 

- Öğrencilerimizin sınıfta edindikleri teorik bilgileri geliştirmek; anlama, kavrama, sentez ve pratik yapma yeteneklerini amacına ulaştırmak, fizik, kimya, biyoloji laboratuarlarımızın desteği ile sağlanmaktadır. 

- Bölümün eğitim faaliyetlerinin son aşaması ise, test soru kulüpleri ve soru bankalarının oluşturularak öğrencilerimize aktarılmasıdır. 

        TÜBİTAK’in düzenlemiş olduğu proje yarışmalarına ve bilim olimpiyatlarına hazırlanan öğrencilerimiz; bilimsel yorum yetenekleri gelişmiş, gerçeklere ulaşabilen, ilgili konularda, benzeri çalışmaları yapan Türkiye genelindeki diğer yaştıları ile ayni seviyede bulunmaktadır.


Teknolojide Yeni Bir Adım


          Dünya ülkeleri arasındaki iletişim günden güne artıyor. Globalleşme sürecindeki yavaşlığın nedenlerinden ikisi lisan ve ülkeler arasındaki uzaklıklardır. 21.yüzyıla girerken, lisan sorun olmaktan çıkıp, herkesin en az bir yabancı dili var bu gün ise 800 milyon insanın konuştuğu İngilizce sorun oluşturmuyor. Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkeler bize artık elimizin uzana bileceği kadar yakın. İnternet sayesinde bir tuşla istediğimiz ülkenin kitaplığına girip istediğiniz konuda bilgi alabiliyorsunuz. Bilgiye erişmek artık çok kolay. Gelişmelerin hızına yetişe bilmek için çaba harcadığımız bu bilgi çağında bilgisayar dil eğitiminde yerini aldı. 

Yabancı dil eğitiminde öğrencilere ve öğretmenlere büyük sorumluluklar getiren değerlendirme pekiştirmeyi anında yapabilen, öğretmene gurubu oluşturan bütün öğrencileri aynı anda izleme olanağı veren, her öğrenciyi meşgul etme ve ilgisini uyandırmayı sağlayan bilgisayar, yabancı dil öğretiminde temel olarak veya ders öğretimine yardımcı olarak her iki durumda da yarar sağlıyor.

HABERLER ve ETKİNLİKLERİMİZDEN HABERDAR OLUN...